Svar från våra politiker

2022-08-21:
NU är svaren publicerade!
https://kiruna.naturskyddsforeningen.se/sammanfattning-av-klimatenkat-till-de-politiska-partierna/

Ni hittar dem här:
2022-05-31: Svaren har inkommit och behandlas!
Vi har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Kiruna tagit fram enkäten för en tydlig klimatpolitik i Kiruna kommun.
Svaren kommer presenteras på Naturskyddsföreningen i Kiruna webbsida och Facebooksida och i Annonsbladet.

2022-04-07: Nu är klimatenkäten skickad till de politiska partierna i Kiruna!
Vi har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Kiruna tagit fram enkäten för en tydlig klimatpolitik i Kiruna kommun.
Mer info kommer presenteras på Naturskyddsföreningen i Kiruna webbsida och Facebooksida.

Hösten 2021: Vi förbereder en enkät om det lokala klimatarbetet till de olika partierna i Kiruna och kommer presentera svaren här!
Snart är det val – vi anser att det behöver bli ett klimatval 2022.